• 3 Ascroft Court, Peter Street, OL1 1HP Oldham Manchester
  • Pon - Pt: 9:00 - 20:00 | Sob - Niedz: 10:00 - 18:00
  • Rejestracja: 075 2523 4034 | 0161 222 3480
  • EN
  • PL

Cennik usług

Szanowni Państwo, wszyscy nowi pacjenci zobowiązani są do wpłacenia depozytu 30 GBP przed umówieniem pierwszej wizyty.

Z uwagi na duże zainteresowanie wizytami u specjalistów, wszyscy pacjenci zobowiązani są do zapłacenia depozytu 30 GBP przy rejestracji. Przedpłata wliczana jest w koszt wizyty.

W przypadku odwołania wizyty lub chęci zmiany jej terminu prosimy o niezwłoczny kontakt. Prosimy o informowanie nas o rezygnacji z wizyty z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem. Wizyty odwoływane na mniej niż 24h przed planowanym spokaniem wiążą się z brakiem zwrotu depozytu.

Przy umawianiu dłuższych spotkań (od 2h) klinika zastrzega sobie prawo do pobierania depozytów w wysokości 50.00 GBP, a zmian w rezerwacji można dokonywać najpóźniej na 48 godzin przed spotkaniem, po tym czasie depozyt nie zostanie zwrócony.

Konsultacje internistyczne
£70
Wizyta kontrolna
Wizyta kontrolna w ciągu maksymalnie 14 dni od daty wizyty.
£35
Badania dla kierowców (formularz D4)
£120
Konsultacja lekarska z płukaniem uszu
£120
Konsultacja z podaniem zastrzyku ( iniekcja)
£120
Podanie zastrzyku ( kolejna wizyta)
£50
Szczepienie
recepta + podanie szczepienia
£80
Raport Medyczny/ List referalny
£50
Przedłużenie recepty
recepta przedłużana jest maksymalnie na 30 dni
£30
Pierwsza wizyta
Cena uwzglednia: assessment, diagnoza, plan leczenia i raport medyczny.
£150
Kolejne wizyty
ocena stanu psychicznego i odpowiedzi na leczenie, zaplanowanie dalszego postepowania, list do GP
£70
Konsultacja ze skleroterapią
Cena od 300 do 450 funtów - konsultacja ze skleroterapią (ostrzykiwaniem/zamykaniem) żylaków kończyn dolnych („pajączków” i teleangiektazji naczyniowych)
£300
Konsultacja proktologiczna
£80
Konsultacja z anoskopią
£100
Konsultacja z zabiegiem gumkowania guzków krwawnicznych
Kolejny zabieg - £200
£250
Anoskopia/rektoskopia z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego
+ koszt badania histopatologicznego
£150
Konsultacja z zabiegiem - nacięcie zakrzepu brzeżnego (żylaków odbytu)
Cena od 150 do 250 funtów
£150
Wycięcie drobnych zmian okolicy odbytu i innych okolic skóry
Cena od 150 do 350 funtów - cena w zależności od wielkości i lokalizacji zmiany
£150
Blokada w leczeniu szczeliny odbytu
Cena od 120 do 150 funtów
£120
Konsultacja z zabiegiem nacięcia i drenażu ropnia odbytu
Cena od 150 do 200 funtów
£150
Przecięcie/drenaż niewielkiej przetoki podśluzowej
Cena od 150 do 200 funtów
£150
Konsultacja ze skleroterapią (ostrzykiwaniem) żylaków odbytu
Cena od 250 do 300 funtów
£250
Badanie histopatologiczne
Od 75 funtów - cena jednego wycinka, zależna od wielkości wycinka
£75
Konsultacja Endokrynologiczna
£125
USG tarczycy
Koszt doliczany do konsultacji
£80
Konsultacja
£80
Konsultacja z wymazem
£130
Wizyta kontrolna
£80
Badanie znamion dermatoskopem
Cena od 100 do 150 funtów - profilaktyka zmian nowotworowych do trzech znamion
£100
Badanie znamion dermatoskopem
Profilaktyka zmian nowotworowych - powyzej 6 znamion
£200
Usuwanie brodawek metodą elektrokoagulacji
Cena od 120 do 200 funtów
£120
Krioterapia
Cena od 120 do 400 funtów
£120
Konsultacja ortopedyczna
Konsultacja z lekarzem, specjalistą ortopedą.
£80
Konsultacja specjalistyczna z badaniem USG
£130
Konsultacja z podaniem zastrzyku
podanie leku / blokada nerwowa
£120
Konsultacja z punkcją stawu kolanowego
£120
Wiskosuplementacja
Dostawowa suplementacja kwasu hialuronowego
£230
Raport Medyczny
£50
Konsultacja chirurgiczna
£80
Konsultacja specjalistyczna z badaniem USG
£130
Leczenie wrastającego paznokcia
£160
Wycięcie guzków skóry i tkanek miękkich
włókniaki, kaszaki, tłuszczaki, brodawki
£180
Nacięcie i drenaż ropnia
£140
Podcięcie krótkiego wędzidełka języka
£150
Usunięcie szwów założonych w innym gabinecie
£50
Raport Medyczny / List Referalny
£50
Pierwsza wizyta - 60 min
wywiad + badanie + terapia
£60
Kolejne wizyty
£60
Diagnoza logopedyczna (60min)
Diagnoza logopedyczna obejmuje: • wywiad z pacjentem, rodzicami dziecka; • badanie sprawności narządów artykulacyjnych; • badanie mowy pod względem sprawności artykulacyjnych; • sprawdzenie kompetencji językowej (rozumienie i nadawanie mowy); • badanie układu stomatognatycznego • orientacyjne badanie słuchu; • badanie lateralizacji (określenie dominującej strony ciała); • badanie słuchu fonematycznego; Po przeprowadzonych badaniach pacjent otrzymuje prognozę trwania terapii oraz wskazówki do pracy w domu
£60
Terapia Logopedyczna (60min)
Celem terapii logopedycznej jest: usuwanie zaburzeń mowy (wad wymowy np. seplenienia, jąkania i innych), przywracanie mowy w przypadku jej utraty (tzw. afazji), stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień tego rozwoju, podnoszenie sprawności językowej. Usługa obejmuje indywidualną sesję terapeutyczną z wykorzystaniem metod, pomocy i narzędzi indywidualnie dostosowanych do konkretnego pacjenta. Po jej zakończeniu pacjent otrzymuje zalecenia i ćwiczenia.
£40
Wczesna interwencja logopedyczna
Wczesna interwencja logopedyczna przeznaczona jest dla dzieci we wczesnym okresie ich rozwoju, czyli od urodzenia do 3 roku życia. W tym czasie obserwujemy najbardziej intensywny rozwój układu nerwowego. Zajęcia mają na celu: stymulowanie prawidłowego rozwoju, zdolności poznawczych, motorycznych i językowych. Profilaktyka logopedyczna szczególnie istotna jest w przypadku dzieci urodzonych przedwcześnie, w zamartwicy, z niską punktacją Apgar oraz z niską wagą urodzeniową.
£50
Konsultacja i porada logopedyczna
Konsultacje logopedyczne przeznaczone są dla rodziców i polegają na wyjaśnieniu istoty zaburzeń mowy występującej u dzieci.
£20
Opinia logopedyczna
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy logopeda sporządza szczegółową opinię logopedyczną na piśmie, która zawiera opis przypadku i ewentualne zalecenia.
£25
Diagnoza pedagogiczna (90 min)
Usługa obejmuje: Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się Badanie ryzyka dysleksji Badanie w kierunku dysleksji, dysortografii, dyskalkulii matematycznej. Po jej zakończeniu pacjent otrzymuje zalecenia i ćwiczenia do dalszej pracy.
£70
Zajęcia pedagogiczne
Terapia pedagogiczna (zajęcia) to oddziaływanie kompleksowe, polegające na ćwiczeniu funkcji zaburzonych (korekcja) i ćwiczeniu również funkcji niezaburzonych, aby stały się wsparciem lub zastępstwem dla funkcji zaburzonych (kompensacja). Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Zajęcia indywidualne są prowadzone według indywidualnie przygotowanego dla każdego pacjenta programu, rodzice podczas wstępnego spotkania sugerują i wskazują obszary, które ich zdaniem wymagają wsparcia lub, które ich niepokoją - zostaje to uwzględnione w programie pracy terapeutycznej.
£45

Umów wizytę

© 2016 WAVE & SLT Media. All Rights Reserved.